P˘rodnÝctvo


Sídlo ambulancie je v Poliklinike Mýtna v Bratislave
 
Mýtna ulica číslo 5,
811 07 Bratislava
 
Ambulancia sa nachádza na 4. poschodí, číslo dverí 417.