P˘rodnÝctvo
Naša ambulancia Vám ponúka
Vysoko odbornú starostlivosť s individuálnym prístupom ku každej žene, ktorá navštívi našu ambulanciu. Možnosť komplexnej starostlivosti a doriešenie všetkých Vašich gynekologických a pôrodníckych problémov. Celoročná kompletná gynekologická starostlivosť a poradenstvo na najvyššej úrovni.

 • Palpačné vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie, kolposkopické vyšetrenie, onkocytologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia, ultrazvuková diagnostika.
 • Preventívne prehliadky žien vrátane vyšetrenia prsníkov.
 • Zabezpečenie mamograficného a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov.
 • Zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie kostnej hustoty.
 • Diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí.
 • Diagnostika tehotnosti a starostlivosť o tehotné ženy, poradenstvo, sledovanie.
 • Zabezpečenie psychoprofylaktickej poradne a cvičenia pre tehotné ženy.
 • Zabezpečenie špeciálnych vyšetrení tehotných na včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu (odber krvi, ultrazvukové vyšetrenie, odber plodovej vody).
 • Antikoncepčná poradňa, sledovanie a starostlivosť o ženy používajúce všetky dostupné spôsoby antikoncepcie.
 • Vyšetrenie a príprava pred interrupciou.
 • Príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou.
 • Poradňa pre ženy s problémami klimaktéria a postmenopauzy, liečba, pravidelné sledovanie žien užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu.
 • Poradenstvo pre ženy s poklesom rodidiel, so silným alebo nepravidelným krvácaním z rodidiel, s únikom moča, zabezpečenie vyšetrení a operačného alebo konzervatívneho riešenia a rehabilitácie.
 • Predoperačné konzultácie, príprava k operácii a pooperačná starostlivosť.


 • Ponúkame možnosť individuálnej, nadštandardnej starostlivosti v prípade hospitalizácie pri gynekologickom ochorení, gynekologickej operácii, pri problémoch v tehotnosti, pri pôrode.

  MUDr. Gažo PhD. vykonáva všetky druhy gynekologických a pôrodníckych operácií a zákrokov a odvádza spontánne aj operačné pôrody.

  Dohovoríme sa :
  plynule: nemecky
  čiastočne: anglicky