Služba nadštandard

Ročný poplatok
(napr. telefonické konzultácie, UZV vyšetrenia nad rámec úhrady poisťovňou, potvrdenia a lekárske správy na komerčné účely, vystavenie duplikátu, potvrdenia…)
80€
Služba nadštandard – ročný poplatok pre pacientky nad 60 rokov
(napr. telefonické konzultácie,, UZV vyšetrenia nad rámec úhrady poisťovňou, potvrdenia a lekárske správy na komerčné účely, vystavenie duplikátu, potvrdenia…)
40€
Tehotenská poradňa nadštandard
(telefonické konzultácie, UZV v tehotnosti nad rámec úhrady poisťovňou, elektronická dokumentácia, Dopplerovské vyšetrenia v tehotnosti, prehliadky nad rámec povinných a hradených)
80€
Tehotenská poradňa nadštandard
(všetko vyššie uvedené + 3D/4D UZV + záznam na USB)
120€

 

 

Vyšetrenia a výkony na vlastnú žiadosť alebo nad rámec zdravotného poistenia

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť
(kedy toto nemôže byť hradené na základe zdrav. poistenia) (vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biolog. materiálu)
40€
Ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť
(kedy toto nie je hradené na základe zdravotného poistenia)
30€
Ultrazvukový skríning v gravidite, morfológia na vlastnú žiadosť nad rámec zdravotného poistenia 50€
Meranie prietoku krvi v pupočníkovej a cerebrálnej arterii po 30. tom týždni
(na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie)
30€
Malý chirurgický ambulantný výkon
(na žiadosť pacientky)
20€
Vyšetrenie na sexuálne prenosné ochorenia
(na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie – vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu)
20€
3D/4D UZV + záznam na DVD 50€
LBC Cytológia 20€
Očkovanie nad rámec poistenia na žiadosť pacienta 10€
Odber onkologickej cytológie na žiadosť pacienta mimo screeningového intervalu
(vyšetrenie nezahŕňa vyšetrenie biologického materiálu)
10€
Ultrazvuk vaginálnou / abdominálnou / lineárnou sondou
(nad rámec zdravotného poistenia na žiadosť pacientky)
30€
Zavedenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 40€
Odstránenie vnútromaternicového antikoncepčného telieska 10€
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva 40€
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o sterilizáciu 40€
Folikulometria 20€

Administratívna činnosť

Lekárske správy pre komerčné poisťovne 30€
Kópia zdravotnej dokumentácie 10€
Vydávanie lekárskych potvrdení výkon č. 71 20€